T-schakt´s årsmöte 2021

Pga Corona sker årsmötet via TEAMS (internet). Läs mer under nyheter på delägarsidorna.