T-schakt 2018/2019

T-schakt vill tacka sina delägare samt kunder för ett gott samarbete under 2018 samt förhoppningen om ett lika gott 2019.