Styrelse

Styrelsen i T-schakt AB består av 10 ledamöter varav 4  är suppleanter!