Styrelse

Styrelsen i T-schakt AB består av 7 ledamöter varav 2  är suppleanter!