Styrelse

Styrelsen i T-schakt AB består av 9 ledamöter varav 4  är suppleanter!