Med anledning av rådande situation kring coronaviruset!

Det finns i nuläget ingenting som tyder på att vår dagliga verksamhet påverkas av coronaviruset, vare sig vad gäller maskinförmedling eller övriga funktioner.
T-schakt har i största möjliga mån begränsat kundkontakter samt ”onödiga” resor.

I övrigt vidtar vi de skyddsåtgärder som Folkhälsomyndigheten uppmanar till. Om ni önskar ytterligare information eller har andra frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss!

Ta hand om Er!
Hälsningar T-schakt