GDPR/Integr.policy

Hej Kund!

I T-schakt AB har vi lång erfarenhet av att lagra och hantera våra kunders data och information. Det är viktigt för oss att du känner att vi hanterar
dina personuppgifter på ett tryggt och bra sätt.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en lagstiftning som ersätter den svenska motsvarigheten PUL (Personuppgiftslagen).
GDPR gäller för hela EU och mycket är sig likt, men kraven på hur vi som företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Vi lagrar därför ibland dina personuppgifter för att du tex ska kunna beställa och köpa trygga entreprenadmaskinuppdrag där adresser
och olika typer av personuppgifter (tex telefonnummer) är vanligt förekommande.

Dina personuppgifter använder vi för att du på ett tryggt och enkelt sätt ska kunna ta del av de produkter och tjänster T-schakt erbjuder till dig,
exempelvis olika entreprenadmaskinuppdrag. Med dina personuppgifter är det också möjligt för oss att förstå dina behov bättre för att kunna
anpassa våra erbjudanden och maskintjänster till dig.

Vill du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter kan du läsa mer:  ”Integritetspolicy för T-schakt AB

Med vänliga hälsningar

T-schakt AB