Här hittar du aktuella dieselpriser

Länk till aktuella preem priser:
https://www.preem.se/foretag/kund-hos-preem/listpriser/listpriser-saifakort/

Generella rabatter Preem:                                             Rabatter OKQ8

Diesel: 1,16 kr                                                                              Diesel: 1,18 kr / liter
HVO100: 0,89 kr                                                                        HVO 100: 1,18 kr / liter
AdBlue: 2,15 kr                                                                           Ad Blue 1 kr/liter (på pump)

Stationsspecifika rabatter:                                            Rabatt IDS (OKQ8 ägt)

Diesel: 1,23 kr                                                                             Diesel: 1,43 kr/liter

Denna rabatt gäller på följande stationer:                           Samtliga rabatter inklusive moms.
Tälleleden, Hallsberg
Hällabrottet, Kumla
Virkesvägen, Örebro
Boställsvägen, Örebro

Samtliga rabatter inklusive moms.

Blankett för Preemkort