Flyttlasset har gått!

From måndag 24/10 sitter vi i nya lokaler på Salamandervägen 9. Välkomna!

T-schakt AB´s nybygge!

Nu är projektet startat på Låmgmossen 1 där T-schakt ska husera i framtiden.

Bygget beräknas stå klart sommaren 2022.

T-schakt´s årsmöte 2021

Pga Corona sker årsmötet via TEAMS (internet). Läs mer under nyheter på delägarsidorna.

Ny medarbetare

Idag börjar Johan Bäckström som ny fältman på T-schakt! Läs mer på inloggade sidorna!

Avtal HEROK

Hej! T-schakt har ett nytt avtal med Herok gällande de mesta i deras sortiment!

Arbetsplats krav Skanska

Skanska har uppdaterat sina säkerhetskrav. Läs mer HÄR!

T-schakt´s årsstämma

T-schakt har bestämt att flytta fram årsmötet. Prel. datum är satt till Juni 2020.

Med anledning av rådande situation kring coronaviruset!

Det finns i nuläget ingenting som tyder på att vår dagliga verksamhet påverkas av coronaviruset, vare sig vad gäller maskinförmedling eller övriga funktioner.
T-schakt har i största möjliga mån begränsat kundkontakter samt ”onödiga” resor.

I övrigt vidtar vi de skyddsåtgärder som Folkhälsomyndigheten uppmanar till. Om ni önskar ytterligare information eller har andra frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss!

Ta hand om Er!
Hälsningar T-schakt

 

 

 

Årsmöte T-schakt AB

Logga in på medlemssidorna för att läsa kallelsen!

T-schakt 2018/2019

T-schakt vill tacka sina delägare samt kunder för ett gott samarbete under 2018 samt förhoppningen om ett lika gott 2019.