Bli medlem

T-schakt AB är ett helägt dotterbolag till Örebro läns Schakt- och grävmaskinsförening ek. för. En samlad resurs av 65 företagare med gedigen kompetens och lång erfarenhet gör att vår organisationsform är unik.

Då våra delägare är olika i storlek (enmaskinsägare till entreprenörer med många anställda och maskiner) har vi en bredd som kan erbjuda våra kunder den kompetens som efterfrågas.

T-Schakt AB arbetar även aktivt med kvalitets- och miljöfrågor. Vi är även ISO 9001 samt 14001 certifierade  Detta för att anpassa
verksamheten enligt gällande lagkrav och önskemål från kunder. T-Schakt AB ställer samma höga kvalitets- och miljökrav på samtliga leverantörer och underentreprenörer som förmedlas av T-Schakt AB. Vi är medlem i Maskinentreprenörerna och tillämpar deras allmänna hyresvillkor.

Kom in till oss och prata medlemskap.
Olika företag har olika förutsättningar, inriktningar och styrkor. Genom ett förutsättningslöst möte tar vi reda på hur T-Schakt AB kan vara till nytta för just ditt företag.