Inlägg av jonas.anden@tschakt.se

GDPR/ Integritetspolicy

Hej Kund! I T-schakt AB har vi lång erfarenhet av att lagra och hantera våra kunders data och information. Det är viktigt för oss att du känner att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och bra sätt. GDPR (General Data Protection Regulation) är en lagstiftning som ersätter den svenska motsvarigheten PUL (Personuppgiftslagen). GDPR gäller […]