Inlägg av jonas.anden@tschakt.se

Med anledning av rådande situation kring coronaviruset!

Det finns i nuläget ingenting som tyder på att vår dagliga verksamhet påverkas av coronaviruset, vare sig vad gäller maskinförmedling eller övriga funktioner. T-schakt har i största möjliga mån begränsat kundkontakter samt ”onödiga” resor. I övrigt vidtar vi de skyddsåtgärder som Folkhälsomyndigheten uppmanar till. Om ni önskar ytterligare information eller har andra frågor är ni […]

GDPR/ Integritetspolicy

Hej Kund! I T-schakt AB har vi lång erfarenhet av att lagra och hantera våra kunders data och information. Det är viktigt för oss att du känner att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och bra sätt. GDPR (General Data Protection Regulation) är en lagstiftning som ersätter den svenska motsvarigheten PUL (Personuppgiftslagen). GDPR gäller […]