T-schakt AB´s nybygge!

Nu är projektet startat på Låmgmossen 1 där T-schakt ska husera i framtiden.

Bygget beräknas stå klart sommaren 2022.

T-schakt´s årsmöte 2021

Pga Corona sker årsmötet via TEAMS (internet). Läs mer under nyheter på delägarsidorna.

Ny medarbetare

Idag börjar Johan Bäckström som ny fältman på T-schakt! Läs mer på inloggade sidorna!

Avtal HEROK

Hej! T-schakt har ett nytt avtal med Herok gällande de mesta i deras sortiment!

Arbetsplats krav Skanska

Skanska har uppdaterat sina säkerhetskrav. Läs mer HÄR!

T-schakt´s årsstämma

T-schakt har bestämt att flytta fram årsmötet. Prel. datum är satt till Juni 2020.

Med anledning av rådande situation kring coronaviruset!

Det finns i nuläget ingenting som tyder på att vår dagliga verksamhet påverkas av coronaviruset, vare sig vad gäller maskinförmedling eller övriga funktioner.
T-schakt har i största möjliga mån begränsat kundkontakter samt ”onödiga” resor.

I övrigt vidtar vi de skyddsåtgärder som Folkhälsomyndigheten uppmanar till. Om ni önskar ytterligare information eller har andra frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss!

Ta hand om Er!
Hälsningar T-schakt

 

 

 

Årsmöte T-schakt AB

Logga in på medlemssidorna för att läsa kallelsen!

T-schakt 2018/2019

T-schakt vill tacka sina delägare samt kunder för ett gott samarbete under 2018 samt förhoppningen om ett lika gott 2019.

GDPR/ Integritetspolicy

Hej Kund!

I T-schakt AB har vi lång erfarenhet av att lagra och hantera våra kunders data och information. Det är viktigt för oss att du känner att vi hanterar
dina personuppgifter på ett tryggt och bra sätt.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en lagstiftning som ersätter den svenska motsvarigheten PUL (Personuppgiftslagen).
GDPR gäller för hela EU och mycket är sig likt, men kraven på hur vi som företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Vi lagrar därför ibland dina personuppgifter för att du tex ska kunna beställa och köpa trygga entreprenadmaskinuppdrag där adresser
och olika typer av personuppgifter (tex telefonnummer) är vanligt förekommande.

Dina personuppgifter använder vi för att du på ett tryggt och enkelt sätt ska kunna ta del av de produkter och tjänster T-schakt erbjuder till dig,
exempelvis olika entreprenadmaskinuppdrag. Med dina personuppgifter är det också möjligt för oss att förstå dina behov bättre för att kunna
anpassa våra erbjudanden och maskintjänster till dig.

Vill du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter kan du läsa mer på ”www.tschakt.se/gdpr-integr-policy

Med vänliga hälsningar

T-schakt AB