Lambertsson – Tschakt

T-schakt har skrivit avtal med Lambertsson!