Maskintjänster för alla tillfällen och ändamål

T-schakt AB är ett helägt dotterbolag till Örebro läns Schakt- och grävmaskinsförening ek. för.

En samlad resurs av 65 företagare med gedigen kompetens och lång erfarenhet gör att vår organisationsform är unik.

Vi utför tjänster inom schakt vid ex. anläggning av vägar, broar och tomter, men även rivningsarbeten, maskintransporter, snöröjning och sanering m.m.